เราคือแผนการระงับข้อพิพาทอิสระที่ก่อตั้งขึ้นโดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ วัตถุประสงค์ของเราคือ การกระตุ้นให้เกิดการระงับข้อพิพาทโดยเร็วเกี่ยวกับสัญญาและการเงินระหว่างนักศึกษาต่างชาติ กับผู้ให้บริการของตนในประเทศนิวซีแลนด์

เราทำงานร่วมกับนักศึกษาต่างชาติและผู้ให้บริการเพื่อให้แน่ใจว่า

  • สามารถเข้าถึงทางเลือกอื่นนอกจากกระบวนการทางศาลที่สิ้นเปลืองและเสียเวลา
  • รักษาความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายๆ ที่พิพาท
  • ระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาและการเงินของพวกเขาได้โดยเร็วและได้ผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการระงับข้อพิพาทโดยสมัครใจ

iStudent Complaints ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2016 และบริหารจัดการโดย FairWay
Resolution Limited (FairWay) ผู้บริการการระงับข้อพิพาทเพียงรายเดียวที่ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรี
กระทรวงอุดมศึกษา ทักษะและการจ้างงานภายใต้มาตรา 238J(4)(a) แห่งกฎหมายการศึกษา
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2015

FairWay เป็นบริษัทอิสระส่วนพระมหากษัตริย์ที่ให้บริการจัดการข้อขัดแย้งและระงับข้อพิพาท
โดยผู้เชี่ยวชาญ FairWay ว่าจ้างพนักงานประจำราว 100 คนและทำสัญญากับผู้พิจารณาที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญและนักปฏิบัติการระงับข้อพิพาทราว 150 คนทั่วประเทศนิวซีแลนด์ FairWay จัดการ
ข้อพิพาทมากกว่า 12,000 เรื่องต่อปี — ทุกประเภทและทุกระดับความซับซ้อน รวมทั้งข้อพิพาท
เกี่ยวกับการแพทย์ ประกันภัย การบริการทางการเงิน โทรคมนาคม ครอบครัว หน่วยงานของรัฐ
ในท้องถิ่น และการก่อสร้าง FairWay มีสำนักงานในเมืองโอ๊คแลนด์ เวลลิงตัน ไครสต์เชิร์ชและดะนิดิน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเว็บไซต์ของสำนักงาน