Whakawā ōkawa

Ko te whakawā ōkawa ko tā mātou wherawhera i ngā āhuatanga o te tautohenga e ai ki ngā kōrero o te ākonga tāwāhi me te umanga mātauranga, kātahi ka whakataungia. 

Kaiwhakawā

He tangata e arotake ana i ngā pārongo kōrero i whiwhia ai, e whai whakaaro ana ki te tautohenga, e whakatau ana.

Whakataunga mārō

Ko te tikanga o te whakataunga mārō - me whai ngā taha e rua i te whakataunga.

Tukanga kōamuamu

Te ara e whaia ana mai i te tukunga o te kōamuamu tae noa ki tōna otinga. 

Tautohenga

He tautohetohenga.

Te whakatau tautohenga

Ngā tukanga e whāia ana hei whakatau i ngā tautohenga. Ko te hui-whakariterite, te hui-takawaenga, me te whakawā ōkawa ētahi tukanga whakatau tautohenga.

Hui-whakariterite

Ko te hui-whakariterite ko tā mātou he āwhina i ngā whakawhitinga kōrero, pēnei i te whakarite i tētahi whakataunga ōkawa mā kōrua ko tō umanga.

Whakataunga Whakamutunga

Ko tēnei te whakataunga a iStudent i te mutunga o te tukanga tautohenga.

Ākonga tāwāhi

Ko te ākonga tāwāhi he ākonga ehara nō tēnei whenua, kua uru atu ki tētahi umanga mātauranga. I te nuinga o te wā, he tangata kua tae mai i whenua kē ki te ako, he tangata kāore i te kirirarau, kāore i te noho ki Aotearoa rānei.

Kaitiaki whai mana

He tangata kua whakamanatia e te kōti, e te ture rānei, hei kaitiaki-ā-hauora, kaitiaki-ā-pūtea hoki mō te ākonga, ā, kei te tiaki i te ākonga i tōna ake whenua.

Hui-takawaenga

Ko te hui-takawaenga ko tō kōrua ko tō umanga hui tahi ki te kimi i te ara whakamua. Ehara i te mea e herea ana te tangata ki te kaupapa nei, heoi, e akiakina ana e te kaitakawaenga ngā taha e rua ki te whai whakaaro atu ki tērā atu taha, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te kimi i ngā wāhi e rite ai ngā whakaaro, ki te whakatakoto i ngā kōwhiringa, ki te kimi i te huarahi e whakaae tahi ai ngā taha e rua. He hui kanohi-ki-te-kanohi, waea, Skype, ataataipurangi rānei i waenga i ngā taha e rua me te kaitakawaenga te hui-takawaenga. I ētahi wā ka maha ngā hui-takawaenga.

Hui-whiriwhiri

Ko te hui-whiriwhiri he hui ki te kimi ara whakamua kia hua mai ai te whakaaetanga, te whakataunga rānei.

Umanga, umanga mātauranga rānei.

E ai ki te wāhanga 238D o te Education Act 1989, ko te 'provider' he:

  1. kura kua rēhitatia;
  2. he 'institution' e ai ki te wāhanga 159
  3. he kura whakangungu matawhāiti e mau ana i te whakarēhitatanga i raro i te mana o te wāhanga 18;
  4. he rōpū e whakaako ana i ngā pakeke me te hapori whānui e whiwhi pūtea ana i raro i te mana o te wāhanga 159YA, 159ZC rānei.
Whakataunga taupua

Ko tēnei he whakataunga tuatahi e panonihia ai pea. Ka whai wāhi atu ngā taha e rua ki te whakaae, ki te whakahē rānei ki te whakataunga taupua me ngā take i whakaae/whakahē rānei, ā, ka whai wāhi atu ēnei kōrero ki ngā whiringa whakaaro o te whakataunga whakamutunga a te kaiwhakawā.