คุณควรแจ้งปัญหาต่อผู้ให้บริการของคุณก่อน และให้โอกาสพวกเขาในการระงับปัญหา

เมื่อคุณและผู้ให้บริการของคุณมาถึงจุดสิ้นสุดของกระบวนการร้องเรียนของผู้ให้บริการโดยที่คุณ ไม่พอใจกับผลที่ได้รับ iStudent Complaints อาจสามารถช่วยเหลือได้ ก่อนที่จะแจ้งข้อร้องเรียน ตรวจสอบว่าข้อร้องเรียนนั้นเป็นสิ่งที่ iStudent Complaints สามารถช่วยเหลือ ได้ หากคุณไม่แน่ใจ ติดต่อ NZQA ก่อน เพื่อขอคำแนะนำ

ใครบ้างที่สามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้

นักศึกษาต่างชาติปัจจุบันหรืออดีตนักศึกษาต่างชาติในนิวซีแลนด์ และผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายของนักศึกษา สามารถเริ่มต้นข้อพิพาทต่อผู้ให้บริการได้โดยการแจ้งข้อเรียกร้องต่อ iStudent Complaints ในฐานะผู้เรียกร้องที่เป็นนักศึกษา

ฉันสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องใดได้บ้าง

iStudent Complaints ทำหน้าที่ระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาและการเงินที่มีต่อผู้ให้บริการของคุณ
ในประเทศนิวซีแลนด์ เราจะส่งต่อข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการละเมิดกฎเกณฑ์ไปยัง NZQA

iStudent Complaints อาจปฏิเสธที่จะรับข้อร้องเรียนด้วยหนึ่งหรือหลายเหตุผลดังต่อไปนี้

  • ผู้ให้บริการไม่ได้รับโอกาสในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาท
  • ข้อพิพาทกำลังได้รับการจัดการในสถานที่อื่น (เช่น ตุลาการระงับข้อพิพาทหรือศาล)
  • ข้อพิพาทจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมมากกว่าโดยศาล ตุลาการหรือผู้มีอำนาจอื่นๆ
  • ข้อพิพาทได้รับการจัดการมาแล้วก่อนหน้านี้โดย iStudent Complaints
  • ข้อเรียกร้องไร้สาระหรือเป็นการกลั่นแกล้ง
  • เมื่อพิจารณาอายุของข้อพิพาท ไม่มีความเป็นไปได้อีกแล้วในการรวบรวมหลักฐานหรือข้อมูลอื่นๆ อย่างเพียงพอสำหรับการระงับข้อพิพาท

มีค่าใช้จ่ายเท่าใด

ไม่มี บริการนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนทั้งหมดโดยภาษีการศึกษาเพื่อการส่งออก

การเข้าถึงล่าม

Language Line ให้บริการสำหรับผู้เรียกร้องของนักศึกษาที่ iStudent Complaints ให้การช่วยเหลือ
เราสามารถจัดเตรียมล่ามให้ได้ ถ้าจำเป็น